ராலி & தமிழின்பம் : பாகம் # 1 (Tamil Edition) por தமிழ் இன்பம் கவிதைக் குழு

ராலி & தமிழின்பம் : பாகம் # 1 (Tamil Edition) por தமிழ் இன்பம் கவிதைக் குழு

Titulo del libro: ராலி & தமிழின்பம் : பாகம் # 1 (Tamil Edition)

Autor: தமிழ் இன்பம் கவிதைக் குழு

Número de páginas: 128 páginas

Fecha de lanzamiento: January 25, 2018

Editor: Notion Press

Descargue o lea el libro de ராலி & தமிழின்பம் : பாகம் # 1 (Tamil Edition) de தமிழ் இன்பம் கவிதைக் குழு en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

தமிழ் இன்பம் கவிதைக் குழு con ராலி & தமிழின்பம் : பாகம் # 1 (Tamil Edition)

உரைநடையை மூன்று நான்கு வார்த்தைகளாக உடைத்து ஒரு சந்தமும் இல்லாது 'கவிதை' என்ற பெயரில் ஏதேதோ வந்து விழுகிற இந்தக் காலத்தில் ஒரு விந்தை இந்த நூல். எண்ணங்களைத் தமிழ்க் கவிதை மூலம் வெளிப்படுத்தும் அவாவை மட்டுமே ஒத்தகுணமாய்க் கொண்ட, வெவ்வேறு துறைகளில் ஈடுபட்ட அறுவர் இணைந்து படைத்த கவித் தொகுப்பு.